Adhesions al manifest en contra del cobrament de rescats

Signa el Manifest en contra del cobrament dels rescats d’esportistes en el medi natural

Comunicat de la FEEC sobre la taxa per rescats

Arran de l’entrada en vigor, el passat dijous 1 d’octubre, de l’anomenada “taxa per rescat”, promoguda pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, la FEEC vol aclarir certs aspectes d’aquesta controvertida mesura.

Tot i que la FEEC ja es va posicionar oficialment sobre aquest fet el passat mes d’agost, vol aclarir tant a les entitats com al col·lectiu excursionista que la mesura que vol adoptar el Departament d’Interior de fer pagar els rescats de muntanya als presumptament “excursionistes imprudents”, resulta totalment desproporcionada.

Tan sols cal fer un cop d’ull a la Memòria del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació del 2008 on s’assenyala un total de 80.387 actuacions del cos de bombers per emergències a tot Catalunya (Taula 178 de la pàg. 187). Ara bé, si afinem més es pot veure com d’aquesta xifra, tan sols 330 corresponen a actuacions de salvament de persones a muntanya (Taula 167 de la pàg. 179), és a dir, un 0,41 % del total . Fins i tot, filant encara més prim, es pot extreure que d’aquests 330 rescats de muntanya realitzats al Principat durant el 2008 (per allaus, activitats de barranquisme, d’escalada, excursionisme…), un total de 183 -més de la meitat- corresponen a un apartat que el Departament d’Interior anomena “altres activitats”.

Amb aquest document queda més que demostrat que les activitats de muntanya que acaben malauradament amb una actuació de rescat representen en xifres -un fet intangible- una part molt petita del total de rescats que es fan a Catalunya, la major part d’ells imputables a assistències tècniques -tant urgents com no urgents-, accidents de transit o fins i tot salvaments d’animals (un total de 2.090 durant el 2008). Les xifres parlen per si soles.

Per a més informació podeu consultar la LLEI 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, en la qual es modifica l’article 73 octies referent al fet imposable de la taxa la prestació dels serveis del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Informació elaborada per l’Àrea de Comunicació de la FEEC