La FEEC es posiciona davant el possible cobrament en els rescats a muntanya

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), com a màxim representant de les més de 360 entitats excursionistes catalanes i de més de 30.000 esportistes federats que practiquen els esports de muntanya.

MANIFESTA PÚBLICAMENT:

 Primer.- Encara que no sigui tasca de la federació valorar la procedència de l’establiment de taxes que gravin els serveis públics, volem denunciar el greuge comparatiu que patirem, com a catalans i com a muntanyencs, si quedem sotmesos al pagament dels rescats.

Com a catalans el greuge es posa de manifest quan prenem en consideració que els nostres veïns d’altres comunitats en cap cas han de pagar el rescat.

 Segon.- No podem acceptar de cap manera que l’amenaça de cobrament dels rescats ens dificulti tant la pràctica individual del nostre esport, com el desenvolupament de les activitats socials de les nostres entitats. No es pot oblidar que som esportistes i els primers interessats en que la pràctica del nostre esport es faci en les màximes condicions de seguretat.

 Tercer.- Denunciem que la manca de precisió en que es proposa l’establiment de la taxa no permet una distinció clara entre l’esportista que vol assolir una nova fita, que sempre té un risc, i desgraciadament pateix un accident, i la persona que sense cap preparació accedeix a la muntanya. Qui i com determinarà l’existència de “conductes imprudents i temeràries”?

Quart.- Som conscients que els serveis de rescat han d’intervenir massa sovint en situacions originades per persones que van a la muntanya sense la preparació i equipament adequat, en circumstàncies que es podrien resoldre amb uns mínims coneixements.
Creiem que per evitar aquestes intervencions motivades pel desconeixement i abús, s’haurien de realitzar campanyes de sensibilització i prevenció dirigides especialment a les persones que no són practicants habituals de les activitats a la muntanya i que ocasionen la majoria de les intervencions dels equips de rescat.
Per a la realització d’aquestes campanyes ens posem totalment a disposició de l’administració.

Cinquè.- La prevenció d’accidents en la pràctica dels esports de muntanya s’ha de fonamentar en la formació dels practicants.
Tampoc no cal cobrar els rescats a un col·lectiu que disposa d’una assegurança que cobreix aquesta possibilitat, això suposaria un increment de preu i una desmotivació per treure’ns la llicència.   
Aquesta ha estat una tasca constant de les nostres entitats i federació, i és actualment la nostra principal preocupació i objectiu.

Per aquests motius,

DEMANEM

1.- Que s’estableixin les corresponents mesures per tal que el possible cobrament dels recats no afecti als esportistes federats practicants dels esports de muntanya i es clarifiquin les situacions en que es podrà aplicar la taxa.

2.- Que regularment es facin campanyes preventives informant dels riscos d’afrontar les activitats a la muntanya sense la preparació física i la formació tècnica adequada, i de la necessitat d’informar de les condicions adients per a la seva pràctica. Campanyes dirigides especialment a les persones que no són practicants habituals.

3.- Que se’ns facilitin les eines per ajudar-nos en la nostra tasca formativa dels esportistes que volen practicar els esports de muntanya amb la preparació tècnica adequada i les màximes garanties de seguretat, única forma de minimitzar els accidents de muntanya.

La Junta Directiva de la FEEC

Refugi d’Ulldeter, 100 anys

 

 http://www.muntanyavalldecamprodon.org/htmls/_100_h.html