Vèrtex Geodèsic TAGA

 FICHA TÉCNICA – Coordenades

Instituto Geográfico Nacional

25626 TAGA

COORDENADES GEOGRÀFIQUES

Sistema de referència

ED50

Longitud

2º 12′ 39,83160”

Latitud

42º 16′ 54,64000”

Alt. El·lipsoïdal

 

Compensació

01.05.1989

COORDENADES UTM. FUS 31

Sistema de referència

ED50

X UTM

 434948,160 m.

Y UTM

4681454,510 m.

Factor d’escala

   0,9996520627

Convergència

-0º 31′ 50,86997”

Altitud sobre el nivell mig

del mar (referida a)

(Base Pilar) 2039,80 m.

DESCRIPCIÓ FÍSICA

Data construcció

01.10.1984

Centrat forçós

No

Altura pilar

1200 mm.

Diàmetre pilar

300 mm.

Altura sòcol

200 mm.

Amplada sòcol

1000 mm.

Horitzó GPS

Clar i net

 

Activitats de muntanya: prevenció i seguretat

Amb l’arribada de l’estiu les activitats en el medi natural augmenten de manera considerable i molt especialment les relacionades amb els esports de muntanya i les seves diferents disciplines. Des de la FEEC es vol alertar un cop més sobre els riscos que comporten les activitats a la muntanya i la necessitat d’extremar les precaucions. Per aixó es recorden uns consells bàsics a tenir en compte.

El bon temps associat a la temporada d’estiu, el fet que les hores de sol siguin més que a l’hivern, la disminució del mantell nival i el fet que queda relegat a l’alta muntanya, són factors que decideixen a moltes persones a emprendre activitats a la muntanya tant des d’un vessant lúdic com esportiu. En qualsevol cas, cal recordar que tota activitat realitzada a la muntanya, sigui quin sigui el seu nivell i grau de dificultat, no resta exempta del risc, donat que són activitats que es realitzen en un medi natural sotmés a molts factors canviants com el temps meteorològic, el terreny, el propi rendiment dels practicansts o l’utilització d’un material especìfic en algunes activitats, entre d’altres.

D’altre banda, a l’actualitat i gràcies al ràpid desevolupament tecnològic, podem disposar d’uns materials tècnics cada cop més eficaços. A més el món de la informació ens permet consultar practicament a l’instant tota una sèrie de dades d’itineraris, d’opcions o propostes, i inclús condicions recents en que podem trobar la muntanya.

Tot aquest conjunt de factors juguen al nostre favor, doncs ens ajuden a estar informats i preparats tècnicament, però ens serviran de ben poc si no tenim en compte els dos grans paràmetres que hem d’aquirir a nivell personal per a poder gaudir de la millor manera i amb la màxima seguretat de totes les activitats que ens proposem a la muntanya: la formació tècnica d’allò que volem fer i l’experiència adquirida.

Aquests dos factors imprescindibles i complementaris, són els que ens han d’ajudar a pendre les decissions sobre el terreny, valorant tots els elements en el lloc i en el moment per tal de minimitzar qualsevol risc possible. Tot aixó també ho podem fer, d’altre manera, si comptem amb el serveis dels professionals de les activitats de muntanya.

Des de sempre a través de les seves entitats la FEEC ha insistit molt en el tema de la formació organitzant cursets de diferents especialitats i, sobre tot darrerament, en la formació de tècnics en les diferents branques. Tanmateix la labor social dels clubs de transmetre tota una sèrie de coneixements per part de la gent més experta als que s’inciaven en els esports de muntanya, ha contribuït i encara ho fa en molts casos en la prevenció dels riscos a l’hora de realitzar les activitats. Però avui dia, tota la societat viu a un ritme molt ràpid i la majoria de la gent vol aconseguir els seus objectius també d’aquesta manera.

Fa uns anys la FEEC, en col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya), va engegar una campanya de seguretat a la muntanya hivernal sota el lema ”La muntanya hivernal cal conèixer-la. Sigues prudent… i gaudeix de la muntanya”.

En els darrers mesos una sèrie d’accidents mortals han colpejat el món de les activitats de muntanya, produïts per causes diverses i en alguns casos soferts per persones prou experimentades.

Ara que ha passat l’hivern i som en ple estiu és necesari no oblidar aquesta premisa i ser molt conscients i responsables de quins objectius i activitats volem realitzar i especialment de la manera que les volem desenvolupar. Per aquesta raó, volem recordar els següents punts a tenir en compte.

1. QUÈ FER ABANS DE SORTIR

 • Previsions i planificació de la activitat: itineraris, horaris, alternatives.
 • Formació específica de la disciplina a practicar o comptar amb els serveis dels professionals.
 • Escollir els objectius en funció del vostre nivell tècnic i fìsic.
 • Cal preveure el material necessari així com el seu manteniment, personal i col·lectiu.
 • Consultar la previsió meteorològica, d’allaus o altres fenomens.
 • Anar sempre acompanyats o en tot cas, comunicar a algú l’activitat prevista.

 

 2. COM ACTUAR SOBRE EL TERRENY

Canvis de temps sobtats, manca de visibilitat per vent, boira o nit

 • Manteniu el grup cohesionat. Protegiu als més febles.
 • Localitzeu la vostra situación (mapa, GPS, altres).
 • No abandoneu el material que us pot ser útil.
 • No lluiteu contra els elements, si no teniu molt clar que podreu arribar a un lloc segur i/o conegut.
 • En cas de dubte, protegir-vos en algun lloc segur i espereu la millora del temps o l’arribada dels grups de rescat. 

 

Tempestes i caigudes de llaps

 • Allunyeu-vos de cims, d’elements que sobresurtin del terreny i dels camins o objectes metàlics.
 • No us refugieu en cavitats humides i si ho feu, no us poseu en contacte amb les parets.
 • Ailleu-vos del terra amb el propi equip.
 • Si us refugieu en habitacles, refugis o tendes, tanqueu les obertures.
 • Si us trobeu escalant, no us desencordeu.

 

Desprendiments de blocs de pedra o glaç

 • En itineraris de risc, utilitzeu un cas homologat.
 • Protegiu-vos col·locant el cos verticalment contra la paret i amb els braços caiguts.
 • Protegiu tot el material de seguretat de què disposeu: cordes, ancoratges, cintes...

 

Plaques de glaç o neu dura

 • Dueu sempre els grampons posats i el piolet a la mà.
 • Utilitzeu sempre les làmines antiboots per evitar la formació de pans de neu.
 • Progresseu amb cautela, precissió i una bona coordinación de moviments.
 • En cas de caiguda, utilitzeu les tècniques d’autodetenció amb piolet i grampons.
 • Si aneu encordats, utilitzeu la protecció dels ancoratges i no el desplaçament simultani (a l’ensemble).

 

Esquerdes de glaçera

 • Cal que aneu sempre encordats segons la tècnica específica.
 • Avanceu sondejant per tal de poder localitzar els ponts de neu amagats.
 • En cas de caiguda en una esquerda, procediu amb la tècnica d’ascens per corda fixa.

 

Davant les maniobres de ràpel

 • Reviseu i si cal substituiu les instal·lacions d’ancoratge.
 • Heu de saber construir i haver practicat les instal·lacions de fortuna sobre neu i gel.
 • Autoassegureu-vos en la instal·lació i el descens en ràpel i utilitzeu els mecanismes d’autobloqueig.
 • Confirmeu la simetria de les cordes dobles.
 • Preveieu una fácil recuperación de la corda, tot abandonant algun mosquetó, si és convenient. 

 

3. QUÈ FER EN CAS D’ACCIDENT

Protegiu el ferit per evitar que es pugui agreujar la situació.

En cas d’aplicar primers auxilis, seguiu els protocols establerts en aquest casos i per persones que coneguin aquestes actuacions.

En cas de donar alerta per sol·licitar socors:

 • Valoreu la conveniència o no de fer una evacuación emb els propis mitjans.
 • Decidiu qui i per quina via es dóna l’alerta (desplaçaments, telèfon..)
 • Recolliu les dades completes a transmetre (lloc de l’accident, nombre de ferits i lesions, estat del temps i accés).
 • Si és possible, eviteu que el missatger marxi en solitari.
 • Organitzeu les persones no afectades en lloc segur.
 • Senyalitzeu el lloc de l’accident i dels accesos per facilitar l’arribada d’ajuda.
 • En previsió de l’arribada de rescat amb helicópter:
 • Localitzeu i prepareu el punt d’aterratge en un espai ampli i elevat.
 • Situeu alguns indicadors de la direcció del vent.
 • Establiu un sol responsable de la comunicació amb els rescatadors.
 • Manteniu a tothom en el camp visual del pilot, allunyat de l’helicòpter i en especial del rotor de cua.
 • No us aproximeu mai a l’aparell si no us ho indica la tripulació. 

 

Podeu consultar la informació de l’apartat “Seguretat, socors i salvament” d’aquest web. D’accidents sempre poden haver-hi, però dependrà molt de nosaltres mateixos, el poder evitar-los en major o menor grau. Gaudiu d’un bon estiu i d’unes bones activitats!

Informació facilitada per l’Àrea Tècnica de la FEEC

 

Anem a la muntanya